Congo-Kinshasa Straatkinderen

Hoe dit te bekostigen?

OCEK wil door middel van projecten jonge mensen werkgelegenheid en daarbij een toekomst bieden. Met de winst uit deze projecten kunnen jongere kinderen opgevangen worden. Zij kunnen naar school, krijgen onderdak, eten en vormen zo weer een groep die geschoold aan de slag kan.

OCEK erkent dat de overheid niet in staat is het straatkinderenprobleem aan te pakken. Evenzeer weet men dat het onmogelijk is in Congo voldoende gelden te genereren. Maar ja: kinderen zijn wel de toekomst van Congo.

Een oproep aan het buitenland ligt voor de hand. Gezien de aanwezige contacten heeft OCEK zich tot KIKI gewend. OCEK vraagt niet de kinderopvang te financieren, maar kapitaal om projecten te financieren waaruit geld beschikbaar komt voor de kinderopvang. M.a.w. zelffinanciering. Het actieve project is thans de waterfabriek.

« Terug