OCEK, verslag 2017 – 2018

OCEK, verslag 2017 – 2018

Inleiding
Dit verslag gaat voornamelijk over de activiteiten van de jongelui – kinderen kun je ze niet meer noemen – tijdens het schooljaar 2016 – 2017 en het eerste trimester van schooljaar 2017 – 2018.

Er worden goede vorderingen gemaakt op school, dat is goed nieuws maar er zijn wel problemen. Een van de jongelui, het enige meisje, daar gaat het niet zo goed mee; problemen met school, ze kan het niet aan. Bovendien zijn er problemen in de thuis-situatie. Het vinden van een goede opvang is vaak erg moeilijk. Daarbij komen nog de steeds toenemende financiële problemen om ons doel te bereiken: opvang en scholing voor straatkinderen.

Schoolcarrières.

Dieudonné Koti
Deze jongeman is geslaagd voor zijn eindexamen middelbare school. Ocek zal hem verder begeleiden bij zijn universitaire studies. Op dit moment is hij eerstejaars student aan het Medisch-Technisch Instituut, richting radiologie. Deze jongeman doet het erg goed en dat doet Ocek veel plezier!
Josué Lumingu Nzelo
Na drie jaar middelbare school heeft Josué besloten verder te gaan met een beroepsopleiding en wel die van elektricien. Op dit moment loopt hij stage bij Nova Products, het bedrijf waar Christian Ilunga werkt. Deze stage duurt drie maanden; half juli 2018 verwacht hij zijn opleiding tot elektricien af te ronden.
Justin Lumingu
Justin is de jongere broer van Josué en ook bezig met een opleiding tot elektricien. Hij verwacht over een jaar klaar te zijn.
Obed Kaba
Hij volgt een opleiding tot monteur-chauffeur. Zijn rijbewijs heeft hij gehaald en hij gaat nu verder met het technische gedeelte dat hij in 2019 hoopt af te ronden.
Christivie Ngonda
Hi volgt een beroepsopleiding in de autolak-industrie. Het gaat goed en ook hij hoopt volgend jaar klaar te zijn.
Christivie Lenvo
Na zijn middelbare schooldiploma gehaald te hebben, heeft hij een opleiding gevolgd in de computer business (onderhoud). Gezien het feit dat het moeilijk is werk te vinden in deze branche probeert hij een plaats te krijgen op een opleiding tot onderhoudsmonteur op het witgoedvlak, koelkasten, diepvriezen etc.
Deborah Biyela
Deborah heeft het moeilijk op school, kan het niveau niet aan en maakt dan ook weinig vorderingen. De middelbare school zal zij niet af kunnen maken en het voorstel is nu haar een kortere opleiding te laten volgen die beter bij haar capaciteiten past.

 

Financiën

Teneinde te kunnen voorzien in de dringende behoeften van de jongelui, heeft OCEK een beroep moeten doen op haar leden. Zij dragen in hoge mate bij aan de kosten voor scholing en levensonderhoud, daarbij gesteund door KIKI (Kinshasa Kinderen) in Nederland.

Schooljaar 2017-2018
De jongelui zijn nu op een leeftijd dat ze hoger onderwijs gaan volgen hetgeen betekent dat de kosten toenemen. Tot en met het tweede trimester is alles betaald.

Toekomst – vooruitzichten.
Om de dekking van de kosten van scholing en levensonderhoud beter te kunnen waarborgen, zijn de volgende voorstellen gedaan:
Nu al werken aan de financiering van het derde trimester.
Regelmatig voorzien in de kosten van vervoer; zeker voor Dieudonné die nu op de universiteit zit.
Voorzien in de kosten van voeding en kleding voor een aantal kwetsbaardere kinderen.
Het opnemen van een kostenpost “onvoorzien’ die ter beschikking wordt gesteld aan diegene die verantwoordelijk is voor het dagelijkse reilen en zeilen zodat hij de dringende zaken die zich voordoen kan oplossen.
Nadenken over het probleem van de gezondheidszorg van de jongelui en oplossen.
Het aantal gezamenlijke bijeenkomsten (leden Ocek en jongelui) opvoeren.
Nadenken over een project dat alle kosten betreffende opvang zou kunnen financieren.

Overzicht van de kosten (alle bedragen zijn in dollars).

Bij het begin van het schooljaar:
1 inschrijving: 95
2 schoolspullen: 120
3 uniform: 148
4 schoolgeld: 332
Totaal: 695

Kosten tweede trimester
1 school- en collegegeld: 542
2 syllabus en lesmateriaal: 70
3 transportkosten: 68
Totaal: 680

Alles bij elkaar opgeteld komt het totaalbedrag op 1375 dollar.

Conclusie

De doelstellingen voor het schooljaar 2016-2017 gekoppeld aan die van het eerste en tweede trimester van 2018 zijn voor 80% gerealiseerd. Het project is een grote uitdaging die we graag willen aangaan als OCEK maar ondanks alle inspanningen heeft het project bij voortduring te kampen met financiële problemen die haar beperken bij de opvang en steun van de straatkinderen in Kinshasa.
OCEK telt momenteel 6 leden en vangt 7 kinderen op.
Kinshasa, 5-2-2018.

Namens OCEK, Christian Ilunga, voorzitter
De leden zijn; Christian Ilunga, voorzitter, Roger Muaka, Benjamin Ndubu, André Lumanisa, Paulin Ndiadia en Papa Jean. Papa Jean wordt altijd zo genoemd omdat hij de dagelijkse zorg draagt voor de kinderen, niet dat ze bij hem wonen maar hij is verantwoordelijk voor hun opvang ergens in een gezin, een van de moeilijke punten in het verhaal. OCEK zou veel liever een tehuis hebben waar alle kinderen samen kunnen verblijven.« Terug