Informatie over OCEK

In 2006 is in Kinshasa de non-gouvernementele organisatie <Oeuvre de Compassion pour les Enfants de Kinshasa> OCEK opgericht met als doel mee te werken aan huisvesting, voeding, scholing, enz van de toentertijd grote aantallen straatkinderen in Kinshasa.

OCEK erkent dat de overheid niet in staat is het straatkinderenprobleem aan te pakken. Evenzeer weet men dat het onmogelijk is in Congo voldoende gelden te genereren. Maar ja: kinderen zijn wel de toekomst van Congo.

Een oproep aan het buitenland ligt voor de hand. Gezien de aanwezige contacten heeft OCEK zich tot KIKI gewend.  OCEK vraagt niet de kinderopvang te financieren, maar kapitaal om projecten te financieren, waaruit geld beschikbaar komt voor de kinderopvang. M.a.w. zelffinanciering. Het actieve project is thans de waterfabriek.

Wie zijn de leden van OCEK?

  • Roger Muaka is het aanspreekpunt voor OCEK in Kinshasa. Hij is econoom en werkt voor een oliemaatschappij in Kinshasa.
  • André Lumanisa, chemicus, is ondernemer. Hij is de man van de waterfabriek (zie waterfabriek)
  • Benjamin Ndubu, elektrotechnisch ingenieur, werkt aan de universiteit van Kinshasa.
  • Jean Nsakala is verantwoordelijk voor scholing en opvang van de kinderen.
  • Christian ILunga, technicus
  • Noel Kabongo Kalonji, penningmeester
  • Ghryska Mbwita Bongo, secretaresse

Ocek- en KIKI-leden bijeen. Kinshasa 22 februari 2013

Vooruitlopend op de start van de projecten heeft OCEK in 2008 het initiatief genomen om alvast te beginnen met de opvang en scholing van een viertal kinderen. Op dit moment, 2013, krijgen acht kinderen de kans om onderwijs te volgen, te bekostigen uit de opbrengsten van het waterproject.

« Terug