Donateurs

“Ik ondersteun van harte het werk van KIKI. Het is immers gericht op zelfredzaamheid en biedt toekomstperspectieven aan kinderen en hun families. Door te kiezen voor waterzuivering als bron van inkomsten kan een grote groep mensen bereikt worden.”

Kathleen Ferrier, parlementslid voor het CDA en zeer ervaren op het terrein van de ontwikkelingshulp.
Foto: Kathleen en François Paku.

In de afgelopen jaren hebben velen steun gegeven aan KIKI en daarmee aan OCEK en de straatkinderen in Kinshasa. Mede namens de mensen in Kinshasa wil KIKI hen graag bedanken en de hoop uitspreken dat velen het werk blijven ondersteunen.

Matondo (Bedankt! In Lingala, een van de vier hoofdtalen in Congo.)

Een van onze trouwe supporters is de Prins Willem Alexanderschool in Tiel. Sinds 2009 ondersteunt deze school het werk van KIKI/OCEK. Een aantal malen heeft KIKI de school bezocht om informatie te geven over Kinshasa en de straatkinderen.

Dank aan het bruidspaar W&W. Hun bruiloftsgasten zorgden voor een grote bijdrage.

Een kerkgenootschap schonk een zondagse collecte. Een goede-doelen-stichting vond KIKI een goed doel en schonk  €1.500. Zeer veel dank. En dat ook aan onze trouwe donateurs.

« Terug