De Waterfabriek

  • Maart 2015: de in januari 2013 zo goed gestarte waterverkoop door OCEK is stil komen te liggen. Belangrijke oorzaken: grote Chinese investeerders bieden tegen lagere prijzen schoon water aan. Een tweede oorzaak: OCEK heeft te vaak te maken met langdurige stroomuitval.


KIKI wil zich blijven inspannen om OCEK te steunen, omdat de zorg voor de ‘onze’ straatkinderen door moet gaan, en dat lukt tot op heden ( april 2015). Zij maken het goed: we ontvangen giften die onderdak en scholing mogelijk maken. Wij hopen dat u ons ( lees: hen) blijft steunen.

Wij van KIKI bezinnen ons op hoe verder met de waterverkoop. Zodat er werk en inkomen is voor de locals, en zo zicht op een betere toekomst dan die op straat.

Wij van KIKI bezinnen ons op hoe verder met de waterverkoop. Zodat er werk en inkomen is voor de locals, en zo zicht op een betere toekomst dan die op straat.

Bankrekeningnummer: NL64 INGB 0004 8622 54 T.N.V. Kinshasakinderen

OCEK heeft marktonderzoek gedaan naar het rendabel exploiteren van een installatie die gezuiverd drinkwater produceert en verkoopt. Voor dat drinkwater zijn er voldoende afzetmogelijkheden.

In de opzet van OCEK kan er met zo'n installatie als alles draait tenminste een opbrengst worden verkregen  om de kosten van de opvang van 20 kinderen te betalen. En laten we niet vergeten: er wordt tegelijkertijd werk gecreëerd, zowel in de fabriek als in de opvang.

Hoe ziet zo'n waterfabriek eruit?

De gehele installatie bestaat uit drie delen:

  • Voorraadvat met het te zuiveren water
  • Zuiveringsmachine
  • De vulmachine

Het voorraadvat heeft een inhoud van 1.000 liter. Wegens de onregelmatige levering door het waterbedrijf moet er een groter voorradvat van 5.000 liter komen om de schommelingen in de waterlevering te kunnen opvangen. Kosten US$ 5.000. Het water uit het voorraadvat wordt via verschillende filters gezuiverd, waaronder osmose inverse. Vervolgens gaat het gezuiverde water naar het kostbaarste onderdeel van de fabriek: de verpakkingsmachine die het water verpakt in bidons van vijf liter. André Lumanisa, scheikundige en lid van OCEK, leidt het hele proces, jongelui doen het werk.

De gehele installatie staat in dit gebouw. Dit gebouw wordt gehuurd.

Wat kost het? En hoever zijn we?

Zoals we eerder meldden heeft onze stichting in april 2012 een grote schenking ontvangen. Daardoor zijn we nu zover dat sinds eind januari 2013 de installatie operationeel is. En de verkopen gaan buiten verwachting goed. In de eerste week werden 1.000 bidons per dag verkocht. En die verkoop werd gerealiseerd door het verkoopteam:

Let op het fraaie etiket.

De verwachting is dat een verkoop van 2 à 3.000 bidons per dag mogelijk moet zijn. Met een nieuwe vrachtwagen en een groter voorraadvat is dat haalbaar.

Steun ons astublieft.

Dank zij de giften van velen is de wateronderneming er nu. Onze donateurs kunnen trots zijn. Wanneer dit project naar tevredenheid functioneert, gaan we verder kijken. Doe een gift of wordt donateur! Bankrekeningnummer: NL64 INGB 0004 8622 54 TNV Kinshasakinderen.

« Terug