ANBI

ANBI Status

 • Naam van de instelling
  Stichting KIKI (KINSHASA KINDEREN)
 • RSIN/fiscaal nummer
  8191 29 021
 • Contactgegevens
  Stichting KIKI (KINSHASA KINDEREN)
  Mw.J.C.M. Bovy Van Geest
  Weide 22
  3121 XW Schiedam
  010 – 2477676
  abovy@kabelfoon.net
 • Doelstelling
  De stichting heeft ten doel: financiële, materiële en ideële ondersteuning  van de non- gouvernementele organisatie met een apolitiek karakter en uitgaande van christelijke beginselen met de naam: “Œuvre de Compassion pour les Enfants de Kinshasa, afgekort OCEK-ASBL (Association Sans But Lucrative (Vereniging zonder winstoogmerk)), gevestigd aan de Avenue Kumalaya 6, gemeente MontNgufula, Kinshasa, Congo. Het doel van deze vereniging is de begeleiding van – en de zorg voor- kinderen zonder middelen van bestaan ) zoals wezen, ontheemden en straatkinderen) in het bijzonder kinderen in de provincie Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. Deze vereniging tracht haar doel onder meer te  bereiken door activiteiten te ontplooien op de gebieden van opleiding, onderwijs, gezondheid, landbouw, veeteelt, microfinanciering en sociale infrastructuur.De Stichting KIKI zal al datgene verrichten dat tot het vorenstaande bevorderlijk is of  daarmee verband houdt.
 • Beleidsplan
  De stichting tracht dit doel te bereiken door  fondsenwerving middels publiciteit op de website, direct mail, voorlichting op scholen, enz.
 • Bestuurssamenstelling
  De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.
 • Namen van de bestuurders
  M. Paku, voorzitter; J. A. Pieters, secretaris;  vacature, penningmeester; en J.C.M. Bovy-Van Geest.

« Terug